1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: NEWS & EVENT News Giá bồi thường đất phố Nguyễn Đình Chiểu tối đa 107,47 triệu đồng/m2

Giá bồi thường đất phố Nguyễn Đình Chiểu tối đa 107,47 triệu đồng/m2

There are no translations available.

18.11.hinh 4

Vừa qua, UBND Hà Nội đã có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến đường Đại cồ Việt)” thuộc quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Cụ thể, đối với phố Nguyễn Đình Chiểu, hệ số điều chỉnh giá đất tại vị trí 1 là 1,99 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 107,47 triệu đồng/m2; tại vị trí 2 là 2,02 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 55,50 triệu đồng/m2; tại vị trí 3 là 2,03 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 45,05 triệu đồng/m2.

Đối với đường Đại Cồ Việt, hệ số điều chỉnh giá đất tại vị trí 1 là 2,01 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 100,62 triệu đồng/m2; tại vị trí 4 là 2,28 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 41 triệu đồng/m2.


Còn đối với phố Vân Hồ 3, hệ số điều chỉnh giá đất tại vị trí 4 là 2,49 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 34,02 triệu đồng/m2.Tại phố Vân Hồ 2, hệ số điều chỉnh giá đất tại vị trí 1 là 2,19 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 76,76 triệu đồng/m2; tại vị trí 2 là 2,21 lần tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 41,75 triệu đồng/m2; tại vị trí 3 là 2,21 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 34,02 triệu đồng/m2; tại vị trí 4 là 2,49 tương ứng với giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 34,02 triệu đồng/m2.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm về vị trí, lập, phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ GPMB thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng tuyên phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến đường Đại Cồ Việt)” theo đúng quy định.

(Theo Thời báo ngân hàng) 

 

Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9