1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: NEWS & EVENT News Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố

There are no translations available.

10.05.4 Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng TP. Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

 

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố.

Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan. Kết luận của Hội đồng thẩm định là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định tổng hợp và yêu cầu cơ quan trình thẩm định tiếp thu và hoàn chỉnh đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

Được biết, Hội đồng thẩm định hoạt động theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban hành. Cụ thể, Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của Hội đồng, sau đó trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cần thiết tổ chức Hội đồng trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

(Theo Báo Xây dựng Online) 

 

Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9