1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: NEWS & EVENT News Giá đất bồi thường, hỗ trợ GPMB tại huyện Phú Xuyên là 4.009.000 đồng/m2

Giá đất bồi thường, hỗ trợ GPMB tại huyện Phú Xuyên là 4.009.000 đồng/m2

There are no translations available.

21.6.3
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức hợp đồng BOT đoạn qua huyện Phú Xuyên.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 1 đường 428b đoạn xã Phúc Tiến từ giáp quốc lộ 1A đến hết xã Phúc Tiến là 2,11 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 4.009.000 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 3 đường 428b đoạn xã Phúc Tiến từ giáp quốc lộ 1A đến hết xã Phúc Tiến là 1,87 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP.Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 2.490.000 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 1 đường liên xã Phúc Tiến (từ giáp QL1A đến hết xã PhúcTiến) là 1 53 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 1 844 000 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 3 đường liên xã Nam Phong, Thụy Phú (đoạn từ giáp huyện Thường Tín đến đê sông Hồng) là 1,85 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 1.840.000 đồng/m2.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Phú Xuyên chịu trách nhiệm về nguồn gốc và vị trí sử dụng đất; đồng thời lập và phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức hợp đồng BOT đoạn qua huyện Phú Xuyên đúng quy định.

(Theo Thời báo Ngân hàng)

Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9