1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: NEWS & EVENT News 7 tháng đầu năm 2016, bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới

7 tháng đầu năm 2016, bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới

There are no translations available.

3.8
CafeLand – Trong 7 tháng đầu năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đăng ký 1.611 doanh nghiệp, tăng 108,7% so với cùng kỳ năm 2015 và dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tất cả các lĩnh vực.

Số liệu vừa được công bố tại báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016 do Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2016, hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kinh doanh bất động sản dẫn đầu với 1.611 doanh nghiệp đăng ký, tăng 108,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 292 doanh nghiệp, tăng 80,2%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 571 doanh nghiệp, tăng 43,5…

Tính chung trong cả nước, trong 7 tháng đầu năm 2016, có thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyễn Văn

Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9