1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: NEWS & EVENT News Bất động sản dẫn đầu doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016

Bất động sản dẫn đầu doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016

There are no translations available.

28.12
CafeLand – Trong năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 3.126 doanh nghiệp đăng ký, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2016.

Theo đó, xét theo lĩnh vực, năm 2016 bất động sản dẫn đầu cả nước với 3.126 doanh nghiệp đăng ký, tăng 83,9%; xếp thứ 2 là lĩnh vực Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội với 535 doanh nghiệp đăng ký, tăng 52,0%; tiếp theo là lĩnh vực Giáo dục và đào tạo với 2.793 doanh nghiệp đăng ký, tăng 43,1%...

Tính chung tất cả lĩnh vực, trong năm 2016, cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Trong năm 2016, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.689 doanh nghiệp, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.917 doanh nghiệp, tăng 4.268 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (27,3%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 40.750 doanh nghiệp, giảm 14.992 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (giảm 26,9%).

Vũ Phong
Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9