1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: NEWS & EVENT News Hà Nội: Đất cho giáo dục giảm, đất xây trụ sở tăng

Hà Nội: Đất cho giáo dục giảm, đất xây trụ sở tăng

There are no translations available.

2015.12.03.hinh 2

 

 Mới đây, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP. Hà Nội đề nghị thành phố cần làm rõ lý do điều chỉnh giảm 4.000 ha đất giáo dục trong khi đất ở tại đô thị tăng so với quy hoạch tại Nghị quyết Chính phủ.

Các đại biểu HĐND đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của TP. Hà Nội trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố.

Tờ trình của UBND thành phố cho thấy, cơ cấu, diện tích các loại đất được điều chỉnh: Đất xây dựng cụm, khu công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 là 3.246 ha, so với chỉ tiêu phân bổ giảm 1.316 ha; Đất ở tại khu đô thị, đô thị được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 là 4.610 ha, so với chỉ tiêu phân bổ tăng 2.928 ha.

Song, đất dành cho cơ sở giáo dục, đào tạo được điều chỉnh giảm, so với chỉ tiêu phân bổ giảm 4.628 ha; đất ở nông thôn được điều chỉnh tăng 207 ha so với chỉ tiêu phân bổ; còn chỉ tiêu đất quốc phòng giảm 1.425 ha.

Năm nay, Hà Nội triển khai công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 897 dự án, diện tích hơn 2.000 ha, đạt 52% kế hoạch. Tính chung giai đoạn 2011-2015, TP. Hà Nội đã triển khai thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 9.668 ha, đạt 40% kế hoạch.

Về việc chậm thực hiện thu hồi đất, lãnh đạo UBND thành phố giải thích, do tiến hành quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nên nhiều dự án phải dừng thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để đợi điều chỉnh quy hoạch theo đúng Quy hoạch phân khu đô thị và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Trong thời điểm xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất thành phố, nền kinh tế chung toàn quốc cũng như Hà Nội phát triển với chỉ số cao, những nhà đầu tư kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế, đầu tư nên đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất lớn hơn so với khả năng triển khai.

Thêm nữa, từ năm 2012 tới nay, nền kinh tế vỹ mô gặp nhiều khó khăn, dự án phải dừng, giãn tiến độ. Cùng với đó, thị trường địa ốc trầm lắng, dòng vốn đầu tư giảm, nhiều dự án giao đất trước năm 2011 được giãn tiến độ tới nay mới bắt đầu thực hiện.

Liên quan tới việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố đã đề nghị Hà Nội cần làm rõ hơn lý do, căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của một số chỉ tiêu như: đất trồng cây lâu năm giảm; đất trồng lúa tăng; đất nuôi trồng thủy sản tăng; đất cơ sở y tế giảm; đất cơ sở văn hóa giảm; đất xây dựng công trình trụ sở tăng; đất cơ sở thể dục thể thao tăng; đất cơ sở tôn giáo tăng...

Ban này cũng đề nghị làm rõ lý do 4 chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 có sự chênh lệch với phê duyệt của cơ quan cấp trên, điều chỉnh lớn như đất rừng đặc dụng, đất quốc phòng đều ít hơn Thủ tướng phê duyệt, trong khi đất ở tại đô thị tăng hơn; nhất là so với quy hoạch tại Nghị quyết số 06 của Chính phủ, đất cơ sở giáo dục - đào tạo giảm hơn 4.000 ha.

UBND thành phố giải trình, về chỉ tiêu đất quốc phòng giảm hơn 1.400 ha, Hà Nội cho rằng điều đó phù hợp với yêu cầu sử dụng đất quốc phòng tới năm 2020 và phù hợp với khả năng triển khai của các cơ quan quốc phòng.

Về giảm hơn 4.000 ha đất cơ sở giáo dục - đào tạo, thành phố giải thích căn cứ vào kết quả thực hiện trong thời kỳ từ 2011-2015 và khả năng triển khai trong giai đoạn cuối từ 2016-2020 cũng như thực tế đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo đạt chuẩn quốc gia chủ yếu triển khai trên diện tích đất cơ sở giáo dục hiện hữu nên tổng hợp toàn kỳ giảm hơn 4.000 ha.

Về chỉ tiêu đất cơ sở y tế giảm 160 ha, Hà Nội giải thích, chỉ tiêu đó được xác định trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất theo đúng quy hoạch phát triển hệ thống y tế tới năm 2020 cũng như do cân đối các nguồn lực, khả năng triển khai và kết quả triển khai trong các năm 2011-2015.

Về tăng chỉ tiêu đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan tăng thêm 121 ha, UBND thành phố cho biết, một số huyện, quận đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp xã và cấp huyện trong giai đoạn 2015-2020. Song, UBND Hà Nội sẽ chỉ xem xét giao đất khi có đủ điều kiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc chỉ tiêu đất ở đô thị tăng thêm 4.519 ha được lý giải là vì nhu cầu sử dụng đất tăng thêm khoảng 2.400 ha. Ngoài ra, sau khi thành lập quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm thì diện tích 1.432 ha đất ở nông thôn trước đó được chuyển sang đất ở đô thị nên tăng diện tích đó trong chỉ tiêu đất ở đô thị.

(Theo Infonet) 

 

Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9