1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: BUSINESS SECTOR Other Services Property Auction

PROPERTY AUCTION

dau-gia-tai-san
Property Auction is one of the outstanding services that THUONG TIN APPRAISAL JOINT STOCK COMPANY – SACOMVALUE provides in order to support customers with advertising activity to sell properties and gain optimal profit

Qui trình tiếp nhận và tổ chức bán đấu giá tài sản được thực hiện theo các bước cụ thể như sau :

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tài sản bán đấu giá

              - Kiểm tra hồ sơ : kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan đến  tài sản bán    đấu giá, yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ (nếu có)

              - Thông báo cho khách hàng qui trình của việc tổ chức đấu giá, thời gian tổ chức, thanh tóan, phí dịch vụ đấu giá….

              - Gởi Giấy yêu cầu bán đấu giá tài sản để khách hàng điền các thông tin cần thiết của tài sản bán đấu giá

              - Gởi mẫu Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá để khách hàng tham khảo.

Bước 2: Đi khảo sát thực tế:

              - Chụp hình tài sản bán đấu giá

              - Lập Phiếu khảo sát thực địa ghi nhận tình trạng của tài sản

Bước 3: Ký kết Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản:

             - Soạn thảo Hợp đồng trình Ban Giám đốc

             - Gởi Hợp đồng đến khách hàng tham khảo.

             - Chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng (nếu có)

             - Trình Ban Lãnh đạo 02 bên cùng ký kết Hợp đồng, HĐ được lập 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản.

Bước 4: Đăng báo:

Sau khi khách hàng nộp tạm ứng tiền đặt trước theo qui định của hợp đồng, tiến hành đăng báo Sài gòn giải phóng 2 kỳ (đối với động sản) và 3 kỳ (đối với bất động sản).

Bước 5: Soạn thảo qui chế, thông báo bán đấu giá tài sản trình Ban giám đốc duyệt.

Bước 6: Niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản:

              - Tại Công ty     

              - Tại đơn vị ủy quyền

              - Nơi có tài sản bán đấu giá.

Bước 7: Tiếp nhận khách hàng mua hồ sơ đấu giá:

           Bộ hồ sơ đấu giá bán cho khách hàng gồm :

              - Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá.

              - Qui chế bán đấu giá tài sản.

              - Bản photo các văn bản liên quan đến tài sản bán đấu giá

              - Phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền bán hồ sơ cho khách hàng

Bước 8:Tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá nộp là :

              - Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá

              - Bản sao CMND hoặc bản photo có đối chiếu với bản chính (cá nhân), nếu là bất động sản có bản sao hộ khẩu

              - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (tổ chức)

              - Phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền đặt trước của khách hàng

Bước 9:  Báo cáo tình hình đăng ký đấu giá:

              - Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, tổng hợp tình hình và danh sách khách hàng đăng ký đấu giá

              - Soạn Tờ trình về tổ chức phiên đấu giá trình Ban giám đốc

Bước 10: Gởi thơ mời tham dự phiên đấu giá:

              - Đơn vị ủy quyền

              - Phòng Công chứng (nếu là bất động sản)

              - Trường hợp không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, gởi Văn bản thông báo đến đơn vị ủy quyền.

Bước 11: Tổ chức phiên đấu giá:

- Phối hợp với Phòng Hành chính chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp bàn ghế.

- Tiến hành phiên đấu giá (đính kèm Diễn biến của phiên bán đấu giá tài sản)

- Sau phiên bán đấu giá, phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền đặt bổ sung của người trúng đấu giá và trả tiền đặt trước lại cho người không trúng đấu giá

Bước 12 : Công việc sau khi đấu giá thành:

              - Theo dõi việc thanh tóan tiền mua tài sản của khách hàng.

              - Sau khi khách hàng đã thanh toán đủ tiền mua tài sản :

                     . Chuyển số tiền theo qui định trong Hợp đồng cho bên ủy quyền.

                     . Thông báo cho bên ủy quyền biết để bàn giao tài sản cho người mua.

              - Tham dự bàn giao tài sản với bên ủy quyền và người mua

              - Liên hệ với khách hàng để ký Hợp đồng mua bán tài sản

              - Liên hệ với Phòng Công chứng chứng nhận Hợp đồng mua bán tài sản (nếu là bất động sản)

Bước 13: Thanh lý hợp đồng, chuyển Bộ phân tài vụ thực hiện:

              - Thanh toán số tiền theo Biên bản thanh lý hợp đồng

              - Xuất hóa đơn dịch vụ giá trị gia tăng cho bên ủy quyền

Trường hợp đấu giá không thành :

     Gởi Văn bản thông báo và đề nghị bên ủy quyền tiếp tục ủy quyền cho Công ty tổ chức đấu giá, nếu bên ủy quyền đồng ý, hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung và qui trình tổ chức bán đấu giá được thực hiện lại như từ bước 1.

 ........................................................................................

Share

Contacts

BUSINESS - MARKETING
Tel:  (08) 39918112 - Fax: (08) 39918117
Hotline: 0909 140 378 - 0938 193 010
 CUSTOMER CARE
Tel:  (08) 39915057 - Fax: (08) 39918117
Hotline:  0937 750 903 - 09 378 99 378

SUPPORT ONLINE


Mr.Hưng: 0909 140 378

Mr.Tiến: 0937 750 903

Ms.Nhung: 0938 193 010

PARTNER

PARTNER

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9