1b
2.thamdinhgia
tham dinh gia 3
tham dinh gia 4
tham dinh gia 5
tham_dinh_gia_10
tham_dinh_gia_20
SACOMVALUE: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

xacdinhgiatridoanhnghiep
Chuyển đổi hình thức sở hữu DN là một động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và là kênh huy động vốn rất hiệu quả đối với các DN. Một trong những khâu quan trọng của quá trình này là xác định giá trị doanh nghiệp.
Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN - SACOMVALUE sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của doanh nghiệp với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

 

 

Trên thế giới có nhiều phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, nhưng thực tế hiện tại ở VN có 2 phương pháp chủ yếu thường được các tổ chức định giá sử dụng là: phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo giá trị tài sản (Phương pháp tài sản) và phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo dòng tiền chiết khấu (Phương pháp dòng tiền chiết khấu).
1. Các loại hình xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm:
 - Các doanh nghiệp, xí nghiệp nhà nước.
 - Doanh nghiệp tư nhân.
 - Công ty cổ phần.
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn.
2. Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục đích:
 - Cổ phần hóa.
 - Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức.
 - Mua bán - sáp nhập, liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
 - Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
 - Phát hành thêm cổ phiếu,…
3. Các tài liệu liên quan để tiến hành xác định giá doanh nghiệp:
 - Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá.
 - Bảng kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm thẩm định giá.
 - Bảng lưu chuyển tiền tệ.
 - Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá.
 - Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm (nếu có).
 - Các bảng đối chiếu các tài khoản:
 - Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 - Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.
 - Các khoản phải thu, phải trả.
 - Hàng tồn kho, công cụ dụng cụ.
 - Các khoản vay ngắn và dài hạn.
 - Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.
 - Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hoá.
 - Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hoá.
 - Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và khuyến mãi) trong thời gian 5 năm tới...
 - Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN.

.............................................................................................................................

Share

Liên Hệ

KINH DOANH/MARKETING
Tel: (028)39918112 - Fax: (028)39918117
Hotline: 0932 945 846
Email: thiettn@sacomvalue.com.vn
 KỸ THUẬT/NGHIỆP VỤ
Tel: (028)39915057 - Fax: (028)39918117
Hotline: 0909 140 378
E-mail: hungnh@sacomvalue.com.vn

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Ms Thiết: 0932 945 846

Mr Hưng: 0909 140 378

ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC

  • dt1
  • dt2
  • dt3
  • dt4
  • dt5
  • dt6
  • dt7
  • dt8
  • dt9